Home » Landelijk Register Kinderopvang

Landelijk Register Kinderopvang

Kinderopvang helpt ouders om arbeid en zorg te combineren. Kinderen kunnen er bovendien hun talenten ontwikkelen. Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag krijgen als zij gebruik maken van een kinderopvang die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hiervoor moet de opvang voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. Dat is bij ons het geval.

Bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag zal de Belastingdienst vragen op het LRK-nummer.

Ons LRK nummer is: 684112802

U kunt het register inzien via de website van Landelijk Register Kinderopvang.

Kinderdagverblijf Floddertje