Home » Beleidsplan en huisregels

Beleidsplan

Bij Floddertjwerken we vanuit ons hart, hoe we zelf graag zouden willen dat ons kinderen groeien in hun ontwikkeling. Uiteraard hebben we hier richtlijnen voor opgesteld. Om de kwaliteit en veiligheid te garanderen en te verduidelijken voor ouders en instanties, is er een beleidsplan en huisreglement. Deze worden 2 maal per jaar grondig onder de loep genomen door ons team, in samenwerking met de oudercommissie. Waar nodig worden regels, werkwijze in overleg aangepast. Op deze manier groeien we mee met de belangen van de kinderen en de ouders. Betrokkenheid van de ouders, staat bij ons hoog aan het vaandel!

Het doel van een pedagogisch beleidsplan is voor ouders is het een weergave van uitgangspunten en doelen met betrekking tot de opvang van kinderen en de wijze waarop alles reilt en zeilt. Voor groepsleidsters is het een richtlijn en stimulans waardoor de kwaliteitsbewustheid toeneemt. Voor bedrijven en instellingen is het een overzicht van de werkwijze en de kwaliteit/professionaliteit.

Ons pedagogisch beleidsplan is via onderstaande link te downloaden.
Pedagogisch Beleidsplan

Privacy
Er is een privacyreglement ter inzage aanwezig op het kinderdagverblijf. De leidsters dienen zich hier ten alle tijden aan te houden.

Mocht u zelf vragen, adviezen of opmerkingen hebben wat betreft de hygiëne en veiligheid, dan kunt u altijd bij ons terecht. Wij zullen dan indien nodig een oplossing zoeken.

Huisregels

Dragen van schoenen

Er mogen op het verblijf geen buitenschoenen worden gedragen. De kinderen hebben pantoffeltjes aan. De persoon die een kind komt brengen en/of halen moet ook zijn schoenen uit doen of even op de mat blijven staan.

Afscheid nemen

Zowel voor kinderen als voor ouders kan het afscheid nemen moeilijk zijn. Probeer het kort te houden, maar zeg altijd dat u weggaat. U wordt door uw kind en de leidster uitgezwaaid. Dit gaat soms gepaard met een traan, maar de leidster troost uw kind direct wat bovendien de vertrouwensrelatie tussen kind en leidster verbetert. Baby’s vanaf ca. 7 maanden beseffen in meer of mindere mate ook wat er om hen heen gebeurt. Het is daarom ook belangrijk om van hen duidelijk afscheid te nemen.

Medicijngebruik en dieet

Indien uw kind bepaalde medicijnen gebruikt of zich aan dieetregels moet houden in verband met allergie of andere redenen, dan vernemen wij dit graag van u. Bij speciale voeding dient u dit zelf mee te geven voor uw kind(eren). (Medicijnen e.d. moeten voorzien zijn van de naam van uw kind.)

Ook de wijze van toediening, de vervanging van de medicatie i.v.m. het verstrijken van de houdbaarheidsdatum of de eventuele leefregels krijgen wij graag van u te horen.

U krijgt van ons een formulier ter ondertekening aangeboden of deze kunt u hier downloaden. Dit is zowel prettig voor u en voor ons als geheugensteuntje, zodat we zeker weten zo goed mogelijk op het individuele kind in te spelen. Medische handelingen mogen en kunnen niet door ons verricht worden. Wij dienen géén koortswerende middelen toe.

Flessen, speentje en knuffels

Wanneer uw kind nog uit een fles drinkt, moet u zelf zorgen dat deze aanwezig is op Floddertje. Ook wanneer uw kind een speentje heeft, moet u zelf zorgen dat deze aanwezig is bij ons. Bij het slapengaan vinden alle kinderen het fijn als ze hun eigen knuffel hebben, denkt u hier vooral aan.

Contactpersoon

In het geval van bijzondere omstandigheden wordt contact opgenomen met de bij ons bekende contactpersoon. Bij de kindgegevens vragen wij altijd een extra telefoonnummer, een zogenaamd noodtelefoonnummer. Dit telefoonnummer wordt gebeld als de ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn. Er moet altijd een contactpersoon bereikbaar zijn. Wij verzoeken u dan ook eventuele wijzigingen aan ons door te geven.

Verzekering

Het kinderdagverblijf is verzekerd. Het is een voorwaarde voor plaatsing dat de kinderen door de ouders W.A. verzekerd zijn.

Voeding

De flesvoeding of opvolgmelk dient de ouder/verzorger zelf mee te brengen.

Brood, melk, beleg, fruit, tussendoortjes, papje/yoghurt, limonade, ontbijtkoek en biscuitjes verzorgd Floddertje. Wanneer uw kind geen dieetregels heeft, dan krijgt het ’s morgens limonade en rijstewafel. ’S middags bruine boterhammen met smeerworst, pindakaas, e.d., fruit en een beker melk. Halverwege de middag, ontbijtkoek en limonade. Einde van de middag een papje/yoghurt.

Er worden geen warme maaltijden verstrekt.

Brengen en halen

De kinderen worden op vaste tijden gehaald en gebracht. Voor de kinderen in de groep is het prettig dat u zich aan deze tijden houdt.

Het halen en brengen van de kinderen brengt vaak veel drukte met zich mee. Om deze drukte zo beperkt mogelijk te houden, vragen wij u om met maximaal 2 personen uw kind te komen halen of brengen.

Wilt u van te voren aan ons doorgeven wanneer uw kind door iemand anders wordt gebracht en/of gehaald. Anders geven wij uw kind niet mee!

Wanneer u uw kind met een wandel,- kinderwagen brengt, verzoeken wij u deze weer mee te nemen. Door ruimtegebrek is het niet mogelijk deze bij ons achter te laten.

Ziekte

Graag horen wij zo spoedig mogelijk van u wanneer een kind ziek is en het kinderdagverblijf niet kan bezoeken. Wij vragen u bij ziekte ’s ochtends vroeg te bellen, zodat wij op de hoogte zijn dat uw kind die dag niet komt.

Wanneer uw kind de dag al begint met 38 graden dan moet u uw kind thuis houden. De ervaring leert dat de temperatuur later op de dag meestal hoger wordt, waarna wij alsnog contact met u moeten zoeken. Een ziek kind voelt zich thuis in zijn eigen omgeving met vader of moeder in zijn nabijheid het prettigst.

Ook bij ziektesymptomen als overgeven, diarree, waterpokken, keelontsteking, oogontsteking, angina en bacteriële huidinfecties (bijvoorbeeld de zogenaamde ‘krentenbaard’ (impetigo)) verzoeken wij u uw kind thuis te houden. Dit in verband met besmettingsgevaar.

In verband met complicaties bij eventuele zwangerschap ook graag waarschuwen bij rode hond en de vijfde ziekte.

Omdat wij dagelijks met de kinderen omgaan en meevoelen in hun wel en wee, zijn wij zeer goed in staat om te beoordelen wanneer een kind zich niet lekker voelt en naar huis moet. Van de ouders wordt verwacht dat zij aan een oproep hiertoe gehoor geven en hun zieke kind zo spoedig mogelijk komen/laten ophalen. Wij adviseren ouders om een alternatief achter de hand te houden om in voorkomende gevallen het kind op te kunnen vangen. Aarzel vooral niet bij ons te melden wanneer er thuis bijzonderheden zijn voorgevallen en uw kind zich mogelijk minder lekker voelt.

Allergie

Als uw kind ergens allergisch voor is, vernemen wij dit graag van u.

Mandje

Ieder kind heeft een eigen mandje. In dit mandje zitten de persoonlijke spullen, zoals een speentje, een knuffel, een extra kledingset en de voorraad luiers worden hierin bijgehouden.

Schriftjes

Om u een indruk te geven wat uw kind zoal overdag heeft gedaan, werken wij met een schriftje. Wij schrijven daar in de loop van de dag iets over uw kind in. Ook u kunt hier mededelingen, of een leuk verhaaltje over thuis inschrijven. Dit laatste is natuurlijk niet verplicht.

Trakteren

De verjaardag van de kinderen wordt feestelijk gevierd. Graag hebben wij dat er geen snoep uitgedeeld wordt, maar een verantwoorde traktatie. U kunt bij ons informeren naar het aantal kinderen op de betreffende dat en mogelijke allergieën en wellicht ideeën voor een traktatie.

Klachten

Kinderdagverblijf Floddertje is aangesloten bij de Zuidhollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang (de ZCKK) Wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken kunt u dit aangeven bij Floddertje. U kunt ervoor kiezen met de groepsleiding/ directie te praten.

In gezamenlijk overleg is veel op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kunt u als ouder/verzorger een beroep doen op de ZCKK. Dit is een onafhankelijke commissie die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang of peuterspeelzalen. Een folder van ZCKK is verkrijgbaar op het Kinderdagverblijf.

Kinderdagverblijf Floddertje