Home » FAQ

Kinderdagverblijf Floddertje: kleinschalig en flexibel

Wanneer moet ik een kinderdagverblijf regelen?

Het is verstandig om het kinderdagverblijf van uw (toekomstig) kind op tijd te regelen. Bij de meeste kinderdagverblijven, ook bij Kinderdagverblijf Floddertje, kunt u zich inschrijven vanaf het moment dat u drie maanden zwanger bent.

Voordat u uw kind(eren) aanmeldt bij Kinderdagverblijf Floddertje komt u op afspraak langs voor een rondleiding en ontvangt u een informatieboekje. Zodra u interesse heeft, vult u het inschrijfformulier in waarna er contact met u wordt opgenomen over de eventuele wachtlijst. Is er duidelijkheid over de gewenste dagdelen en de eventuele wachtlijst? Dan wordt uw kind officieel ingeschreven.

Hoe werkt de kinderopvang?

Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om zorg en arbeid te combineren. Bij Kinderdagverblijf Floddertje wordt met de grootse zorg en toewijding gewerkt aan de opvang, begeleiding en ontwikkeling van uw kind(eren). Hierbij houden wij ook altijd rekening met de belangen van de ouders.

Tijdens een halve dagopvang in de ochtend brengt u uw kind tussen 07.30 uur en 09.00 uur en haalt u uw kind tussen 12.30 uur en 13.00 uur op. Tijdens een halve dagopvang in de middag brengt u uw kind tussen 12.30 uur en 13.00 uur en haalt u uw kind tussen 16.30 uur en 18.00 uur op. Tijdens een hele dagopvang brengt u uw kind tussen 07.30 uur en 09.00 uur en haalt u uw kind tussen 16.30 uur en 18.00 uur op.

Welke soorten kinderopvang zijn er?

Er bestaan verschillende soorten van kinderopvang. Er wordt onderscheid gemaakt tussen formele opvang en informele opvang. Bij informele kinderopvang regelt u opvang via vrienden en familie. Onder formele kinderopvang valt onder meer:

  • Dagopvang: geschikt voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan;
  • Buitenschoolse opvang (BSO): opvang voor kinderen die naar school gaan;
  • Tussenschoolse opvang: opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen;
  • Peuterspeelzaal: opvang voor kinderen vanaf 2 jaar.

Voor een aantal soorten kinderopvang ontvangt u kinderopvangtoeslag. Dat houdt in dat u een tegemoetkoming ontvangt van de overheid.

Hoe oud moet je zijn voor een kinderdagverblijf?

De leeftijd waarop uw kind voor het eerst naar een kinderdagverblijf kan, verschilt per kinderopvang. Bij de ene kinderopvang is uw baby welkom vanaf zes weken, maar sommige kinderdagverblijven hanteren een minimumleeftijd van drie maanden. Daarnaast hangt het ook af van de eventuele wachtlijst.

Wat doet een kinderdagverblijf in de zomervakantie?

In principe is een kinderdagverblijf het gehele jaar door geopend op werkdagen (van maandag tot en met vrijdag). Doorgaans hoeft u geen rekening te houden met de zomervakantie of andere schoolvakanties. De meeste kinderdagverblijven, ook Kinderdagverblijf Floddertje, zijn gesloten tijdens feestdagen en studiedagen. Dit wordt vooraf gecommuniceerd naar de ouders en staat ook vermeld op de website.

Hoe duur is een kinderdagverblijf?

De kosten voor een kinderdagverblijf zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zo hangt het tarief af van het aantal uren dat u gebruikmaakt van de kinderopvang, hoeveel kinderen er gebruikmaken van het kinderdagverblijf en het uurtarief dat wordt gehanteerd.

Bij Kinderdagverblijf Floddertje maken wij onderscheid tussen een standaardtarief en een flexibel tarief. Het standaardtarief is €64,00 per dag (± €6,40 per uur) en het flexibel tarief is €37,50 per dagdeel (± €7,50 per uur). Omdat wij zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) ontvangt u als ouder kinderopvangtoeslag. Dat wil zeggen dat u een tegemoetkoming van de overheid ontvangt. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen.

Wat kost een kinderdagverblijf per dag?

De kosten van dagopvang verschillen per kinderdagverblijf. Bij Kinderdagverblijf Floddertje wordt onderscheid gemaakt tussen zowel standaard als flexibele opvang. Bij standaardopvang is uw kind op één of meerdere vaste dagen bij ons aanwezig. Hiervoor hanteren wij een tarief van €64,00 per dag (± €6,40 per uur). Naast de standaardopvang heeft u de mogelijkheid voor flexibele opvang waarbij uw kind een dagdeel, bijvoorbeeld ’s ochtends of ’s middags, aanwezig is. Hier wordt een tarief van €37,50 per dagdeel (± €7,50 per uur) gehanteerd.

Wat kost kinderdagverblijf per maand?

De kosten van kinderopvang per maand verschillen per kinderdagverblijf. Het is namelijk afhankelijk van een aantal factoren, zoals het uurtarief dat wordt gehanteerd, het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de opvang en het aantal uren dat u gebruikmaakt van de kinderopvang. U kunt op de volgende manier berekenen wat u per maand kwijt bent aan kinderopvang:

  • Aantal uren opvang per jaar / 12 = aantal uren kinderopvang per maand
  • Aantal uren opvang per maand x uurtarief = maandelijkse kosten voor kinderopvang

Bij Kinderdagverblijf Floddertje wordt een standaardtarief van €64,00 per dag (± €6,40 per uur) en een flexibel tarief van €37,50 per dagdeel (± €7,50 per uur) gehanteerd.

Is kinderopvang aftrekbaar?

Kinderopvang is niet aftrekbaar bij de jaarlijkse belastingaangifte. Als studerende of werkende ouder ontvangt u van de overheid een tegemoetkoming, kinderopvangtoeslag, voor de kosten die u maakt voor kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen van u en uw partner, het aantal afgenomen opvanguren en het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang.

Wie betaalt mijn kinderopvang?

In de Wet Kinderopvang is het zo geregeld dat werkgevers, ouders en de overheid de kosten van de kinderopvang samen betalen. Werkgevers dragen een deel van de kosten af aan de belastingdienst en betaalt u als ouder uw rekeningen aan de kinderopvang. Als een kinderdagverblijf is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is een tegemoetkoming van de overheid om de kosten voor kinderopvang te drukken.

Kinderdagverblijf Floddertje