Home » Tarieven

Tarieven

Standaard tarief: € 90,00 per dag. (± € 9,00 per uur)

Flexibele opvang: € 50,00 per dagdeel (€ 10,00 per uur)

Voor flexibele opvang hanteren wij de onderstaande situaties;
– Standaard wisselende dagen dienen, in overleg voor het begin van de betreffende maand te worden doorgegeven.
– U dient tenminste 1 dag in de week gebruik te maken van onze opvang (dit is in het belang voor de regelmaat van uw kindje)
– Halve dagopvang
– Extra dagen en/of dagdelen buiten de vaste dagen om
– Extra uren buiten de openingstijden om (in overleg met de leidsters)

Let op! Flexibele opvang gaat te allen tijden in overleg met het KDV. De flexibiliteit mag onder geen beding de rust in onze groep verstoren. Neem voor vragen over onze flexibele mogelijkheden contact met ons op.

Betaling:
– De betaling is verschuldigd vanaf de eerste werkdag van de desbetreffende maand.
– Een maal per jaar wordt het maandbedrag voor de komende periode berekend. Zo ontstaat er een standaard maandbedrag. Hier worden alle eventuele feestdagen al in verrekend.
– Dit geldt voor ons standaard tarief, flexibele opvang wordt berekend per maand.
– U kunt contant betalen of per bankoverschrijving: NL27INGB0005931763 t.a.v KDV Floddertje. Vermeldt hierbij wel duidelijk de naam van uw kind en de betreffende maand.
– De ouderbijdrage dient maandelijks te worden voldaan vóór de 15e van de desbetreffende maand.

Bij afwezigheid:
Bij afwezigheid van uw kind(eren) of tijdens (eigen) vakantie, ziekte e.d. geldt dat de ouderbijdrage moet worden doorbetaald.
Wanneer het leidster-kind ratio binnen de groep het toelaat, geeft Floddertjde mogelijkheid dagen te ruilen of in te halen binnen het tijdsbestek van 1 maand. Ruilen of inhalen gaat ten allen tijden in overleg met de leidsters.
De dagen dat Floddertjgesloten is (feestdagen en vakanties), worden uiteraard niet in rekening gebracht en kunnen dus ook niet geruild of ingehaald worden. Wel kunt u kiezen om een extra dag af te nemen, zie hiervoor de flexibele opvang.

Kinderdagverblijf Floddertje